Exam Results 2023

4 A*s
 • Ahmed Areeb Arshad
 • Yash Biren Peiris
 • Chanuli Methlini Ratnayake
3 A*s
 • Atif Yasheen Admani
 • Rangeshckar Elankeeran
 • Zainab Murtaza
 • Aarabi Yuvanesan
2 A*s
 • Maaria Aslam
 • Aaron Goonewardene
 • Sanuthi Kahandawela
 • Agsshayan Thiruthaniesan
 • Lakshmitha Vicknaraja
3 A’s / 3 A’s & Above
 • Abiraami Jayaramesh
 • Mihir L. Naraindas
 • Aminath Nafha Nizam
 • Goviru Perera
2 A’s / 2 A’s & Above
 • Hanni Ahmed
 • Preethikaa Chandramohan
 • Vishal Edirisinghe
 • Aanya Holsinger
 • David Maurice
 • Shria Nair
 • Sitesh Paul
 • Senuth Premadasa
 • Zainab  Zikker
 • Lashelle Maria Vincent

4 AS – 10 students
3AS – 7 students
2AS – 13 students

4 AS

 • Aamilah Ismail
 • Tashyana Devarajan
 • Selini Kannangara
 • Nikhileshwaran Kumaraguru
 • Umair Adhlee
 • Kevan Perera
 • Methuni Wijendra
 • Savira Cooray
 • Manuthi Dias
 • Raynan De Soysa

3 A’s

 • Shanuk Hewavithana
 • Rahul Muhunthan
 • Kelaiah Perera
 • Melisa Perera
 • Shiveka Perera
 • Kavishinee Shangar
 • Omana Wijeratne

8 Students with 5 or more 9’s

 • 7 Grade 9’s – 2 students
 • 6 Grade 9’s – 4 students
 • 5 Grade 9’s – 2 students

7 Grade 9’s

 • Nadeem Nisthar
 • Yusoof Abdullah

Exam Results 2022

2 or more A-Star awards – 15 Students
4 A-Stars – 6 students
3 A-Stars – 3 students  

4 A*s

 • Yasindu Adikarama
 • Vinuki Medagama
 • Aneeq Mohamed
 • Ifhaam Zuhree
 • Vidushan Vakeesan
 • Gawri Wijetunga

3 A*s

 • Akeel Faris
 • Karthigeyan Ramesh
 • Aishwarya Ragulenthiran

2 A*s and As

 • Tasneem Lukmanjee
 • Harini Shamaya Goonewardene
 • Kimaya Algama
 • Hadi Haidher Ali
 • Sahansa Weerasena

1 A-Star and 4 As – 2 students (Yash Peiris and Aarabi Yuvanesan)
1 A-Star and 3 As – 2 students (Abbas Mohamed Feizal & Agsshayan Thiruthaniesan)
1 A-Star and 2As – 1 student (Akashan Aravindan)
4 As – 14 students
3 As – 7 students

4 AS

 • Areeb Arshad
 • Maaria Aslam
 • Rangeshckar Elankeeran
 • Aaron Goonewardene
 • Abiraami Jayaramesh
 • Sanuthi Kahandawela
 • David Maurice
 • Shria Nair
 • Mihir Naraindas
 • Aminath Nafha Nizam
 • Goviru Perera
 • Chanuli Ratnayake
 • Laxshmmitha Vicknaraja
 • Zainab Murtaza Zakirhusain

3 A’s

 • Atif Admani
 • Gihansa Hendawitharane
 • Aanya Holsinger
 • Chathma Punchihewa
 • Zainab Zikker
 • Haaniahamed
 • Preethikaa Chandramohan

12 students with 5 or more Grade 9s
9 Grade 9s–3 students(Kevan Perera, Iesha R De Silva and Methuni Wijendra)
8 Grade 9s-2 students(Shanuk Hewavithana & Nikhileshwaran Kumaraguru)

5/6/7 Grade 9s

 • Tashiyana Maria Devarajan
 • M Umair Mohamed Adhlee
 • Hrishikesh Hari
 • Tehani Dodanwela
 • Kelaiah Perera
 • Kavishinee Shangar
 • Raynan De Soysa

Exam Results 2021

2 or more A-Star awards – 22 Students
4 A-Stars – 4 students
3 A-Stars – 6 students

4 A*s
 • Yehalah Fernando
 • Anushika Mahendiran
 • Hatim Rehmanjee
 • Arani Wanigasekara
3 A*s
 • Kabishanth Baskaran
 • Heshan Dassanayake
 • Aakash Shanmugarajah
 • Goutham Sivaraj
 • Sheshani Srikumar
 • Yaqub Zuresh

3 or more A awards – 35 Students
4 As – 18 students
3 As – 17 students

4 As/ 3 As & 1 A*

 • Araan de Saram
 • Ifhaam Zuhree
 • Venuk Rajakarier
 • Vidushan Vakeesan
 • Yasindu Adikarama
 • Jemal Abbas
 • Oneli Perera
 • Dunara Cooray
 • Sithusi Edirimanne
 • Akeel Faris
 • Irshaad Hassim
 • Tasneem Lukmanjee
 • Vinuki Medagama
 • Aneeq Mohamed
 • Linaya Piyasiri
 • Karthigeyan Ramesh
 • Anudi Ratnayake
 • Gawri Wijetunga

3 A’s

 • Kimaya Algama
 • Zuhaib Azam
 • Adir De Silva
 • Hadi Haidher Ali
 • Harini Shamaya Goonewardene
 • Anagha Hari
 • Ravija Jayawardena
 • Shehara Nanayakkara
 • Damdini Raddalgoda
 • Sahansa Weerasena
 • Mahishka Dias
 • Naomi Liyanage
 • Taha Murtaza
 • Anya Perera
 • Aishwarya Ragulenthiran
 • Sethmi Sumanaweera
 • Devasha Thigambar

11 students with 7 or more Grade 9s
9 Grade 9s–4 students
8 Grade 9s–4 students
7 Grade 9s–3 students

9 Grade 9s

 • Aarabi Yuvanesan
 • David Maurice
 • Chathma Punchihewa
 • Agsshayan Thiruthaniesan

8 Grade 9s

 • Aaron Goonewardene
 • Amena Keizer
 • Yash Peiris
 • Chanuli Ratnayake

7 Grade 9s

 • Sauri Rathnaweera
 • Zainab Murtaza Zakirhusain
 • Areeb Arsha